Zasoby

 

Badania i zasoby dla ekspertów i aktywistów

Game Changer korzysta z najlepszych międzynarodowych praktyk w celu pozyskania nowych zasobów, które pomogą młodym aktywistom oraz organizacjom pozarządowym w prowadzeniu kampanii internetowych skierowanych do młodych ludzi w lokalnych społecznościach.

Nasze badania dostarczają ogólnego zarysu i wiedzy na temat istniejących kampanii społecznych, zajmujących się problemami polaryzacji i radykalizacji prowadzącymi do przemocy wśród młodych ludzi w Europie. Te zakrojone na szeroką skalę badania docelowo pomogą wspierać i edukować osoby, które pragną pomóc w tworzeniu zmiany.

Zasoby Game Changer będą miały następujące formy:

Analiza aktualnego
stanu wiedzy

Nasza Analiza aktualnego stanu wiedzy stanowi kompleksowy przegląd najlepszych praktyk z zakresu alternatywnych kampanii narracyjnych, online i offline, mających na celu identyfikację kluczowych czynników i przyczyn radykalizacji oraz sposobów jej zapobiegania.

Podręcznik
szkoleniowy

Nasz podręcznik zawiera fachową wiedzę oraz praktyczne wskazówki dla wszystkich zainteresowanych planowaniem i realizacją kampanii internetowych promujących tolerancję, zaangażowanie obywatelskie, różnorodność i integrację wśród młodzieży.

Model
komunikacji

Nasza strategia komunikacji pokazuje jak opracować strategię komunikacji dla skutecznych alternatywnych kampanii narracyjnych online. Opracowanie kompleksowej strategii komunikacji, uwzględniającej głosy zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia tych kampanii.

Ocena wpływu

Nasz raport dostarcza ram monitorowania stosowanych podczas pomiaru zasięgu, wpływu i skuteczności danej kampanii, a także pomaga w określeniu, jakie pytanie należy zadać grupie docelowej, aby pomóc w jak najlepszym zdefiniowaniu sukcesu.

Analiza aktualnego stanu wiedzy

Jak można zacząć zajmować się danym zagadnieniem bez zrozumienia, o co naprawdę w nim chodzi i poznania dotychczasowych opracowań na jego temat?

Nasz raport stanowi kompleksowy przegląd w zakresie najlepszych praktyk, identyfikowania grup docelowych, opracowywania, wdrażania i oceny alternatywnych kampanii narracyjnych, zarówno w świecie online, jak i online, a także zapewnia dogłębny wgląd w przyczyny formowania się radykalnych ideologii lub zachowań. Opierając się na szczegółowej bazie dotychczasowych projektów, nasz raport analizuje, jakie czynniki zapewniają skuteczność kampanii w mediach społecznościowych i identyfikuje luki w dotychczasowych opracowaniach na ten temat. Nasz raport przedstawia również najważniejsze elementy udanych kampanii i omawia elementy, które można skalować i powielać w innych kontekstach kulturowych.

Podręcznik szkoleniowy

Pragniesz prowadzić skuteczną kampanię przedstawiającą kontrnarrację, ale nie posiadasz niezbędnego know-how?

Nasz podręcznik zawiera praktyczne wskazówki dla wszystkich zainteresowanych planowaniem i realizacją kampanii internetowych promujących tolerancję, zaangażowanie obywatelskie, różnorodność i integrację wśród młodzieży. Podczas naszych szkoleń omówione zostaną wszelkie aspekty dotyczące prowadzenia takiej kampanii. Od początku do końca. Zaczniemy od podstaw do analizy narzędzi i zrozumienia tego, jak może wyglądać sukces, tak byś w przyszłości potrafił prowadzić maksymalnie skuteczną kampanię.

Model komunikacji

Określiłeś swój problem i cel, ale w jaki sposób dotrzesz do grupy docelowej i wywrzesz na nią wpływ?

Nasz model komunikacji zapewnia wskazówki dotyczące projektowania skutecznej strategii komunikacji dla podobnych kampanii w mediach społecznościowych. Zapewnienie partnerom projektu, Ambasadorom zmiany, ekspertom i wszystkim zaangażowanym osobom odpowiednich komunikatów, gdyż wspólna narracja jest kluczem dla sukcesu takiej kampanii. W naszym modelu komunikacji będziemy nie tylko omawiać komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi zainteresowanymi stronami, ale także komunikację pomiędzy różnymi partnerami zewnętrznymi. Wdrożenie skutecznego modelu komunikacji zapewnia usprawnienie komunikacji i procesów, oraz większe szanse na końcowy sukces (zgodnie z tym, jak go definiujesz) Twojej kampanii.

Ocena wpływu

Przeprowadziłeś swoją kampanię, ale czy na pewno doprowadziłeś do zmiany?

Nasze narzędzia dostarczają ram oceny dla pomiaru zasięgu, wpływu i skuteczności danej kampanii. Precyzyjna i gruntowna ocena kampanii pomaga nam lepiej zrozumieć, co rzeczywiście udało się osiągnąć, zaplanować skalowalność, a także wyciągnąć wnioski i wykorzystywać zarówno nasze sukcesy, jak i porażki.

Newsletter - zapisz się