O projekcie

Game Changer to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który docelowo zapewnia narzędzia szkoleniowe, praktyczne wsparcie ekspertów i doradztwo dla organizacji pozarządowych, młodych osób aspirujących do miana liderów (lub Ambasadorów zmiany). Podczas szkoleń Ambasadorowie zmiany nauczą się prowadzić własne kampanie w mediach społecznościowych, a organizacje pozarządowe dowiedzą się, jak udzielać wsparcia i doradztwa w tym procesie. Kolejny element Game Changer dotyczy społecznych gier miejskich w świecie offline, które będą promowały tolerancję, zaangażowane społeczne, różnorodność i integrację.

Współpracujące z Game Changer organizacje pozarządowe oraz eksperci będą monitorować, udzielać wskazówek i kontynuować szkolenia dla Ambasadorów w zakresie prowadzonych przez nich kampanii, aby zapewnić ich skuteczność i, co ważniejsze, wysłuchiwać ich pytań, uwag i obaw. Zapewni to nieustanne uczenie się nowych rzeczy zarówno przez partnerów, jak i Ambasadorów zmiany.

Game Changer rozpocznie swoją działalność we Francji, Grecji i Polsce, a docelowo rozszerzy się na 8 krajów w całej Europie. Na podstawie tych wstępnych kampanii przeanalizowane i rozpowszechnione zostaną sukcesy i porażki, co, miejmy nadzieję, pozwoli dotrzeć do większej liczby młodych ludzi, organizacji pozarządowych wykonujących podobną pracę, ekspertów i środowisk akademickich w całej Europie.

Projekt ten opiera się na partnerstwie pomiędzy młodzieżą i organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w kwestie tolerancji, otwartości, zaangażowania obywatelskiego oraz radykalnej ideologii i zachowań oraz ukierunkowanymi na ekspertów w dziedzinie technologii, specjalistów ds. mediów, środowiska akademickiego i działaczy młodzieżowych.

Game Changer Grecja

Grecja

Impact Hub Athens and Logou Paignion are encouraging young people to think critically about potential politically motivated narratives in hopes these youth will engage more actively in society and think positively about diversity. Through online campaigns, these two NGOs from Athens aim to address an increased feeling of homophobia among young people in Greece. Their campaigns will also encourage young people to act and speak out against discrimination of all types.

Historie
Game Changer Francja

Francja

L’association Artemis is running campaigns aiming to encourage young people in Paris from differing social and religious backgrounds to interact with, understand and accept one another. Artemis is developing campaigns to help young people identify and counter hate speech and explore sensitive issues from a variety of perspectives/lenses.

Historie
Game Changer Polska

Polska

Civis Polonus works with secondary school students to counter bullying and aggressive behavior. Its' campaigns within Game Changer aim to encourage compassion and understanding for non-conforming or marginalized young people. The campaigns seek to build a sense of inclusion and increase the respect and support given to marginalized young people by both peers and adults.

Historie

Lider projektu:

TechSoup Europe jest partnerem koordynującym projektu Game Changer.

Jako część TechSoup Global Network, TechSoup Europe udostępnia kreatorom zmian rozwiązania w zakresie technologii transformacyjnej, a także rozwija ich umiejętności niezbędne do poprawy warunków życia w skali lokalnej i światowej. TechSoup Europe to lider w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych wspierających społeczeństwo obywatelskie. Pomaga lokalnym stowarzyszeniom i organizacjom non-profit z 48 europejskich krajów wykorzystywać technologię do maksymalizacji wpływu ich kampanii dla dobra ogółu.

Partnerzy projektu:

Explore IT odpowiada za opracowanie w ramach projektu interaktywnej gry miejskiej, którą organizacje pozarządowe z całej Europy mogą wykorzystać do zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne.

Explore IT to akademicki start-up Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (P-JAIT), stworzony w celu wspierania prac nad oprogramowaniem w zakresie kilku innowacyjnych projektów prowadzonych przez Akademię. Od momentu utworzenia w 2015 roku firma zrealizowała projekty dotyczące m.in. systemów i platform motywacyjnych, technologii wspierających tworzenie gier miejskich oraz platform edukacyjnych.

RNTC odpowiada za opracowanie ewaluacyjnych oraz szkoleniowych materiałów umożliwiających prowadzenie kampanii online.

RNTC powstało w 1968 roku jako wspólna inicjatywa RNW Media (dawne Radio Netherlands Worldwide) oraz Holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na przestrzeni ostatnich 50 lat RNTC zgromadziło bezcenne doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla specjalistów ds. mediów z całego świata, a także znacząco przyczyniło się do postrzegania roli, jaką media mogą odgrywać w społeczeństwie – zwłaszcza w rozwijającym się świecie oraz w krajach podlegających transformacji. RNTC szkoli specjalistów ds. mediów z całego świata: od dziennikarzy i twórców programów po aktywistów społecznych i specjalistów ds. komunikacji zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.

L’association Artemis prowadzi kampanie projektu we Francji.

L’association Artemis to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu, która do zwalczania radykalizacji stosuje podejście multidyscyplinarne. Organizacja opowiada się za wykorzystaniem mediacji w odpowiedzi na radykalizację. Ponadto opracowuje i prowadzi projekty edukacyjne zachęcające do nawiązania dialogu międzykulturowego, zwalczania uprzedzeń, promowania praw oraz wolności przyznawanych w ramach reguł świeckości, a także podważania teorii spiskowych. Artemis zapewnia także wsparcie osobom opuszczającym radykalne środowiska. Ponad 6 tysięcy osób skorzystało już ze szkoleń oferowanych przez Artemis na terenie całego kraju.

Logou Paignion współprowadzi kampanie projektu w Grecji.

Logou Paignion (Λόγου Παίγνιον) to miejska organizacja non-profit z siedzibą w greckich Atenach. Za pomocą projektowania oraz wdrażania programów edukacyjnych oferuje ona szkolenia z zakresu kultury adresowane do odbiorców w różnym wieku, różnego pochodzenia. Dwie cechy jej tożsamości, „λόγος” (oznaczające rozum lub świat duchowy) oraz „παιχνίδι” (gra znaczeń) doskonale uchwyciły filozofię i misję organizacji: jej celem jest rozwój duchowego środowiska odbiorców poprzez działania oparte na grze.

Impact Hub współprowadzi kampanie projektu w Grecji.

Impact Hub Athens buduje wpływowe społeczeństwa. Wspiera, umożliwia oraz przyspiesza innowacje społeczne, udostępniając inkubatory przedsiębiorczości, przestrzeń do współpracy oraz organizacji wydarzeń, a także usługi dostępne dla każdej osoby oddanej idei opracowania zrównoważonych rozwiązań problemów społecznych i środowiskowych. Jesteśmy członkiem globalnej sieci zrzeszającej przeszło 120 punktów Impact Hub. Nasz grecki oddział liczy 600 członków. Opracowujemy programy związane z najważniejszymi kwestiami społecznymi, skupiając się na technologiach w służbie aktywizmu, dobra, urbanizmu oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Ułatwiamy integrację szczególnie narażonych grup społecznych oraz ich dostęp do miejsc pracy, wsparcie oraz zaangażowanie w sprawy społeczeństwa.

Civis Polonus prowadzi kampanie projektu w Polsce.

Civis Polonus to organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie. Pomaga ona rozwijać obywatelską świadomość oraz aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Działania organizacji opierają się na założeniu, że podstawą dobrze funkcjonującego państwa musi być społeczność zaangażowanych, oddanych sprawie obywateli świadomych własnych praw i sposobów ich egzekwowania. Civis Polonus promuje te cele za pośrednictwem szerokiego spektrum działań ukierunkowanych na rozwój społecznych kompetencji jednostki, zachęcanie do współpracy, a także poczucie odpowiedzialności za sprawy społeczne. Organizacja współpracuje z przedstawicielami władz publicznych, by stworzyć mechanizmy umożliwiające obywatelom uczestnictwo w procesie decyzyjnym. Civis Polonus rozwija także programy aktywnej edukacji społecznej w szkołach i gminach.

Kontakt:

Aaron Mizak
Community Builder and Communication Specialist
TechSoup Europe
amizak@techsoup.org
Newsletter - zapisz się