Name of the game

W ramach projektu Game Changer opracowano innowacyjną i łatwą w adaptacji miejską grę społeczną, która pomaga organizacjom pozarządowym, nauczycielom i osobom pracującym z młodzieżą promować zaangażowanie obywatelskie i rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się młodzi ludzie w swoich społecznościach narażonych na narastanie braku tolerancji i otwartości.

Nasz model społecznej gry miejskiej będzie opracowany z zamysłem promowania otwartości, otwartego dialogu, tolerancji i dobrej zabawy. Każda gra będzie zachęcała młodzież do patrzenia na swoje miasta z większą dozą wyrozumiałości i akceptacji. Wierzymy, że dzięki temu oraz dzięki naszemu wsparciu ci młodzi ludzie będą widzieli swoje miasto w innym świetle.

Game Changer

Opracowana przez firmę Explore IT, nasza społeczna gra miejska zostanie udostępniona organizacjom pozarządowym, środowisku akademickiemu, nauczycielom, aktywistom i osobom pracującym z młodzieżą w całej Europie, które są zainteresowane zachęcaniem do większej tolerancji, integracji i otwartej ideologii.

Przy pomocy ExploreIT, konfiguratora internetowego (udostępnianego za pośrednictwem naszej strony internetowej) organizacje pozarządowe i aktywiści będą mogli dostosować swoje własne gry miejskie, tak aby dotrzeć do konkretnych problemów, z którymi boryka się młodzież w swoich lokalnych społecznościach.

Newsletter - zapisz się